Maqsuum / maqsoum / maksoum / maksum – („przecięty na pół, podzielony”) podstawowy rytm muzyki arabskiej. Bardzo często słychać go we współczesnych utworach i akompaniamencie do tańca brzucha.

|1 - 2 - 3 - 4 - |
|D t - t D - t - |
|D t k t D k t tk| "walking maqsuum"
|D t tkt D tkt tk| z najpopularniejszymi ornamentami

Falaahii / fallahi / felahi – („ludowy”) popularny w górnym Egipcie. Podobny do maqsuum, grany dwa razy szybciej (skompresowany do 2/4)

|1 - 2 - |
|Dk kD k |
|DtktDktk|
Reklamy